JUDr. Lenka Slováčková

Mediace | Právní služby

Jsem advokátka a mediátorka.
Pomohu vám ve věcech rozvodu, výchovy a výživného pro vaše děti,
rozdělení společného jmění manželů (i u nesezdaných partnerů), dědictví.
Spolu nalezneme řešení vašich problémů, tak abyste spolu byli schopni i nadále komunikovat.
Nabízím dlouholetou praxi, podrobnou znalost rodinného práva, korektnost a nadhled.
Praha, Příbram, Sedlčany.

Moje nabídka

Mediace

Právní služby

O mně

Po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze v roce 1986, na které jsem následně v roce 1987 získala titul JUDr., jsem nastoupila a postupně získala praxi v pracovním poměru v právních odděleních u Magistrátu hl. m. Prahy, Mototechny, státní podnik, Transaktě a.s. (zde i v pozici vedoucího právního oddělení a tajemníka a.s.), kde jsem se věnovala zpracovávání a kontrole smluv, vytváření vnitřních předpisů, sepisování podání k soudu/správnímu orgánu, agendě související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru, prováděním zápisů z jednání statutárních orgánů a valných hromad společnosti, vedení agendy společnosti v obchodním rejstříku

V roce 1996 jsem složila advokátní zkoušky a od té doby jsem zastupovala a poskytovala právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám v různých odvětvích práva, především ale v oblasti práva obchodního, pracovního, občanského a rodinného. 

V roce 2016 jsem složila zkoušku mediátora.
Právní činnost v současné době zaměřuji především na oblast práva občanského (rodinného, dědického), práva vztahujícího se k nemovitostem, insolvenčního práva.
Mediační činnost vykonávám v oblastech sporů občanských, obchodních, pracovních, spotřebitelských, sporů s veřejným prvkem.

V oblasti rodinné mediace spolupracuji s OSPOD Příbram a OSPOD Sedlčany a Okresním soudem v Příbrami.

Mám podanou přihlášku do Unie rodinných advokátů, připravuji se na zkoušku z rodinné mediace a jsem přihlášena ke studiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Certifikáty

Kontaktní formulář

Zavolejte nebo vyplňte kontaktní formulář a domluvíme si schůzku.

Kontakt

JUDr. Lenka Slováčková

advokátka, zapsaná mediátorka

Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Tyršova 160
264 01 Sedlčany

Napište, nebo volejte

 

Telefon

+ 420 602 217 446

e-mail

info@akslovackova.cz

Datová schránka

 

ID datové schránky

hddgdab

ČAK

04267