Právní služby

právní služby


rodinné právo

 • úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství
 • výživné (pro nezletilé děti, zletilé děti, neprovdané matky, manželky/manžela, rozvedené manželky/manžela)
 • rozvod manželství (sporný/nesporný)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • bydlení po zániku manželství
 • otcovství
 • osvojení
 • zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy

dědické právo

 • dědické dohody a vypořádání dědiců
 • závěť
 • vydědění
 • ochrana oprávněného dědice
 • řešení dědických sporů

vlastnická a spoluvlastnická práva k nemovitostem

 • koupě, prodej, darování nemovitosti
 • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
 • zápisy do katastru nemovitostí
 • řešení vztahů spoluvlastníků a vypořádání podílového spoluvlastnictví

insolvenční právo

 • soupis insolvenčního návrhu

Kontaktní formulář

Zavolejte nebo vyplňte kontaktní formulář a domluvíme si schůzku.

Kontakt

JUDr. Lenka Slováčková

Advokátka, zapsaná mediátorka

Ostrovského 253/4
150 00 Praha

Tyršova 160
264 01 Sedlčany

………………..
Příbram

Napište, nebo volejte

 

Telefon

+ 420 602 217 446

e-mail

info@akslovackova.cz

Datová schránka

 

ID datové schránky

hddgdab

ČAK

04267