Mediace


neboli mimosoudní řešení sporů.

Při mediaci jste vy těmi, kdo určuje, jak bude váš spor či konflikt vyřešen, a to za pomoci mediátora, který celý proces vede nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí. Mediátor bude respektovat vaše názory, vytvářet podmínky pro vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení. Mediátor ale nerozhoduje. Rozhodnutí, zda a jakého konečného nebo i dílčího řešení dosáhnete, je zcela na vás. Jenom vy jste těmi, kdo zná okolnosti vašeho konfliktu nejlépe, ať už se jedná o sousedské, spotřebitelské, obchodní nebo pracovní spory.

Zcela jedinečnou je mediace rodinná, která dokáže vnést zklidnění do vypjatých rodinných situací a nalézt řešení pro uspořádání budoucích vztahů v rodině. V případě, kdy se konflikt dotýká nezletilých dětí, je nejdůležitějším aspektem rodinné mediace důraz na preferování a zohledňování zájmu dítěte (§ 8 písm. b zákona o mediaci). Ano, jste to vy, matka a otec, kteří znáte potřeby, přání a zájmy svého dítěte nejlépe. Není nejlepším řešením nechat rozhodnout soud o záležitostech, které vy znáte nejdůvěrněji. 

Mediace vám přináší jedinečnou možnost uzavřít dohodu, která bude zohledňovat vaše zájmy a rozhodnutí, v případě rodinné mediace zájmy vašich nezletilých dětí. Dohoda se předkládá soudu, který ji schválí a tím je celé soudní řízení skončeno. Vy tedy předem víte, jak bude váš spor rozhodnut, a to v krátkém čase s minimálními finančními náklady.

Jako bonus si odnesete, především v rodinné mediaci, zachování komunikace mezi sebou, neboť jako matka a otec se spolu budete muset domlouvat na všech záležitostech, které se budou v budoucnu týkat vašich dětí. A věřte, jsou to především vaše děti, které chtějí mít rodiče, kteří se spolu umí dohodnout i po rozchodu.

Kontaktní formulář

Zavolejte nebo vyplňte kontaktní formulář a domluvíme si schůzku.

Kontakt

JUDr. Lenka Slováčková

Advokátka, zapsaná mediátorka

Ostrovského 253/4
150 00 Praha

Tyršova 160
264 01 Sedlčany

………………..
Příbram

Napište, nebo volejte

 

Telefon

+ 420 602 217 446

e-mail

info@akslovackova.cz

Datová schránka

 

ID datové schránky

hddgdab

ČAK

04267